• Spillum småbåthavn
 • Spillumshøgda
 • Bangdalen
 • Bangsund småbåthavn
 • Bråten
 • Broum
 • Gullholmstranda
 • Vestre Havn 
 • Vemundvik sentrum
 • Tømmervikfjellet
 • Lænd-korsen

 

 • Seierstad v/ ferjekai 
 • I krysset i Myrvika
 • Salsnes industriområde ved brannstasjonen

 

 • Statland (vegkryss v/gml. bensinstasjon)
 • Gryta
 • Korsen
 • Osenkrysset
 • v/Altevatnet