• Bjørgan x 3 (matavfall/restavfall/glass og metall)
  • Vegkryss Rossetnesset 
  • Bergsmo v/butikk
  • Harran bak butikken
  • Avkjørsel E6 til Fv 74
  • Kjettingplass ved Bergfossen