• Bjørgan/avkjørsel E6 til Fv 74 (kulvert opp mot skianlegget)
  • Vegkryss Rossetnesset 
  • Bergsmo v/butikk
  • Harran bak butikken