• Bjørgan (matavfall/restavfall/glass og metall)
  • Vegkryss Rossetnesset (660 l hjulbeholder)