• Terråk Bruksveien (glass-/metallemballasje, restavfall og matavfall)
  • Bindalseidet v/butikk (restavfall, matavfall, glass/metall, tekstil)
  • Helstad v/butikk (glass-/metallemballasje, matavfall og restavfall)
  • Kjelleidet (glass-/metallemballasje, restavfall og matavfall)
  • Røytvoll v/ferjeleie