Når alt avfall er lagt i riktig beholder eller sekk, og du har tatt vekk det som butikker/leverandører tar imot og det som skal til gjenvinningsstasjonen - da har du en rest igjen - som er restavfall. På grunn av at det er så mange avfallstyper som skal kildesorteres til andre beholdere, kan det være greit med en liten oversikt over eksempler på restavfall.

Restavfallet henter vi hjemme hos deg hver 4. uke.

Dette kan du legge i restavfallsbeholderen:

 • Bleier
 • avkjølt aske
 • gave-/julepapir 
 • makulert papir
 • innbundne bøker (med hard perm)
 • potteplanter/blomster
 • produkter som er sammensatt av flere stoffer - for eksempel suppeposer som er både papir, plast og metall
 • keramikk
 • porselen
 • krystall
 • drikkeglass

Hva skjer med restavfallet?

Det sendes til SVAS fjernvarmeanlegg på Heimdal i Trondheim. Der brennes det og det blir produsert varmtvann til oppvarming av boliger og næringsbygg i Trondheim.  Avfall som er restavfall er på vei til endestasjonen når det gjelder ressursutnyttelse - det kan ikke brukes på nytt når det er brent. Derfor ønsker vi at alt avfall som kan sorteres til andre avfallstyper tas ut av restavfallet for å holde ressursene i kretsløp så lenge som mulig.

Dyrere med mye restavfall

MNA har beregnet abonnementsprisen for husholdningene på bakgrunn av restavfallsmengden. Et standardabonnement er på 240-liters beholder. Dette er tilstrekkelig for de fleste. Dersom du har behov for større eller mindre beholder (140 liter eller 360 liter), kan du som huseier ta kontakt med oss for å få endret abonnementet ditt.

Dersom du har mye restavfall av og til, kan du kjøpe et såkalt “Ekstrasekkmerke” hos MNA, i en rekke forretninger eller på teknisk etat i kommunen. Ekstrasekken med merke settes fram når restavfallet hentes. På grunn av at MNA ikke lenger deler ut restavfallssekker til abonnentene, må du selv få tak i slike sekker ved behov. Sekkene må være mulig å se gjennom(transparente). Grunnen til dette er at vi ønsker å forhindre at farlig avfall og elektrisk/elektronisk avfall blir blandet sammen med restavfallet.