Matavfallet kan brukes om igjen - til andre formål, og SKAL derfor ikke i restavfallet.

Ja takk : 

 • Skrell
 • Skrotter
 • Kaffegrut m/filter
 • Teposer
 • Eggeskall, nøtteskall, rekeskall osv.
 • Tilgriset husholdningspapir og servietter

Nei takk: 

 • Avskårne blomster
 • Potteplanter
 • Hageavfall
 • Grus, sand, jord
 • Kattesand
 • Bleier

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet som leveres i de grønne matavfallsposene sender vi til https://ecopro.no/ der det blir omdannet til gjødselvare og biogass. Gjødselvaren brukes som jordforbedringsmiddel, og biogassen brukes som drivstoff blant annet til bussene i Trondheim.

Hvorfor er det viktig å sortere ut matavfallet fra annet avfall?

Når du gjør dette riktig, bidrar du til å holde viktige stoffer i kretsløpet, blant annet fosfor - som er en knapp ressurs og en meget viktig byggestein for alt liv på jorda.  I tillegg bidrar du til redusert bruk av kunstgjødsel og du bidrar til reduserte klimagasutslipp ved at bussene bruker biogassen til drivstoff i stedet for diesel.

Hvis du har lyst, kan du se en film om hva som skjer med matavfallet: https://ecopro.no/teknologi/film/ 

EcoPro from Snopp on Vimeo.

 

Vi har også laget en animasjonsfilm som viser på en enklere måte hva som skjer med matavfallet https://mna.no/2019/04/10/matavfallets-reise/