Hageavfall kan leveres hele året på Stormyra avfallsanlegg og på gjenvinningsstasjonene i Rørvik, Kolvereid, Flatanger og Osen. I våre sommeråpningstider (fra 1.april og ut oktober) kan hageavfall også leveres til gjenvinningsstasjonen i Grong.

Vi kverner opp hageavfallet og transporterer det til et anlegg i Grong der hageavfallet blandes med det som kalles "slam" fra husholdningene. Slam er det som pumpes ut av septiktanker og renseanlegg. Sammen med hageavfall blir slam en riktig bra kompost.

Fremmede eller uønskede planter skal IKKE kastes sammen med hageavfall. Dersom du har bare en liten mengde uønskede planter du skal kaste, kan du pakke inn planten i plast og knytte igjen posen og legge den i restavfallet. 

Har du større mengder fremmede planter, leveres disse på gjenvinningsstasjonen som restavfall. Plantene må pakkes inn i gjennomsiktige plastsekker, og sekkene må lukkes godt igjen. Grunnen til dette er at frø, pollen, kvister eller rotdeler fra plantene ikke skal kunne spres. Sekkene skal legges sammen med restavfallet til forbrenning.

Fremmede planter deles inn i tre grupper:

Fremmede planter er arter som har fått menneskelig hjelp til å spre seg inn i områder der de ikke naturlig hører hjemme.

Høyrisikoplanter er fremmede planter somutgjør en alvorlig trussel mot ville, naturlig forekommende planter i Norge. De har status som «høy risiko» (HI) eller «Svært høy risiko» (HE) i fremmedartslista.

Forbudte planter. Enkelte høyrisikoplanter er så skadelige at de er blitt forbudt, som vil si at det ikke er lov å innføre, omsette eller plante dem ut.  Fra 2021 er det 28 planter på forbudslista.

På denne siden finner du en oppdatert liste over arter som er fremmede.