Vi har satt ut nesten 100 containere/returpunkt for glass- og metallemballasje i de 12 kommunene hvor vi henter avfallet. Denne avfallstypen egner seg veldig godt til materialgjenvinning siden de bare trenger å smeltes om for å bli til nye produkter, og dette krever mye mindre energi enn å lage prouktene helt fra begynnelsen. 

Glass- og metallemballasje bringer du selv til ett av våre returpunkter for dette. For en oversikt over hvor nærmeste container for deg er, last ned gratisappen "Min Renovasjon" og velg returpunkter.

Dette er eksempler på hva du kan levere i containeren for glass- og metallemballasje:

 • tomme hermetikkbokser
 • leverposteibokser
 • påleggstuber
 • telyskopper i metall
 • klar og farget glassemballasje

Dette skal du IKKE legge i containeren for glass- og metallemballasje:

 • kasseroller
 • keramikk
 • porselen
 • drikkeglass
 • krystall
 • ildfast glass

Disse avfallstypene har helt andre egenskaper, og andre smeltepunkt, og de fører til at glass-/metallemballasjen ikke kan benyttes til nye produkter. 

Kasseroller og andre metallgjenstander som ikke skal legges i containerne, leveres til gjenvinningsstasjonen.

Drikkeglass, porselen, keramikk og krystall legges i restavfallsbeholderen.

NB: Vinduer er ikke glassemballasje. De bringes til gjenvinningsstasjonen. Se også under farlig avfall for mer informasjon om vinduer.

Containerne tømmes etter en oppsatt rute, men observerer du at containeren er full, kan du først sjekke de andre innkastlukene på containeren. Av og til er den full bare på den ene siden. Du kan også kontakte oss på 74281760 eller på e-post firmapost@mna.no og varsle om det.

Hva blir glass- og metallemballasjen til?

Glassemballasjen du leverer i disse containerne blir først sortert fra hverandre, deretter smeltet om og omgjort til nye produkter, blant annet nytt glass, isolasjonsmatter og glassbetong/glassopor og brukt til grunnmasse for bygninger og veier.

Metallemballasjen blir smeltet om og blir blant annet til nye emballasjeprodukter, sykler, verktøy og hageredskaper.

Her kan du se en film om produksjon av glassopor: