I de siste årene har EE-bransjen etablert gode ordninger for dette avfallet, men tilbudet er ikke like godt kjent over alt. Regelen er at butikker som selger tilsvarende produkter som du ønsker å bli kvitt, også har plikt til å ta imot dette avfallet. Du kan også levere det på gjenvinningsstasjonene i åpningstida.

Eksempler på elektriske- og elektroniske produkter:

 • Hvitevarer (kjøleskap, komfyr, vaskemaskin med mer) 
 • Brunevarer (stereoanlegg, Tv, kassettspiller med mer) 
 • Elektriske apparater (kaffetrakter, strykejern, blender med mer) 
 • Leker med lyd og/eller lys 
 • Blinkesko 
 • Mobiltelefon 
 • Ioniske røykvarslere 
 • Elektrisk tannbørste 
 • Lamper 
 • Vibrator 
 • E-sigarett 
 • Kalkulator 
 • Drill og andre elektriske verktøy 
 • Ledninger Ørepropper/hodetelefoner 
 • Bursdagskort med musikk 

Hvorfor er det viktig å levere inn elektrisk og elektronisk avfall?

Disse produktene inneholder metaller av forskjellig slag, noen av metallene er sjeldne,  og det er mye mindre energikrevende å smelte om metaller enn det er å utvinne dem fra fjellet. Mange av produktene inneholder også deler som kan brukes om igjen slik de er.  I tillegg kan produktene inneholde farlige stoffer og/eller miljøgifter. Disse er ikke farlige når produktet er i bruk, men når produktet er ødelagt og skal kastes er det viktig at miljøgiftene blir behandlet og håndtert riktig. 

Hva blir det av elektrisk og elektronisk av fall som samles inn?

 • Avfallet sendes til virksomheter som fjerner miljøfarlige stoffer, blant annet tungmetaller.
 • Andre deler av disse produktene går i forskjellige grad til gjenvinning.

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de delene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstander, TV-er og kompressorer.  Virksomheter som håndterer elektrisk- og elektronisk avfall er blant annet: RENAS, ERP Norge og Norsirk.

Her kan du se en film om materialgjenvinning av mobiltelefoner: https://vimeo.com/22287423