Det er etablert et retursystem som har ansvaret for innsamling og gjenvinning av gummidekk, det er Norsk Dekkretur AS som administrerer dette. Når dekkene på bilen er utslitt, kan du levere dekk med og uten felg til alle forhandlere av bildekk. De har plikt til å ta kasserte dekk i retur fordi de kan inneholde tungmetaller og organiske miljøgifter. Det er forbudt å kaste bildekk på fyllplasser. 

Hvorfor skal dekk leveres inn?

Bildekk består av ca. 40 prosent gummi som kan inneholde flere helse- og miljøfarlige stoffer, blandt annet alkylfenol, klorparafinar, ftalat (DEHP) og bly. Slike stoffer skal ikke inn i naturens kretsløp. 

Hva blir de innleverte bildekkene til?

Ombruk: Dekk brukes som bryggefendere, skytematter og leker på lekeplasser. En del av dekkene regummerieres eller eksporteres.

Materialgjenvinning: Gummien i dekket brukes som råstoff til å lage nye produkter, for eksempel asfalt.  Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også bli til underlag på idrettsbaner og lekeplasser og en del materialgjenvinnes til ny gummi.

Energiutnyttelse: Dekk forbrennes, og varmen utnyttes til oppvarming, strømproduksjon og lignende, eller de kan brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.