Restavfall er det som blir igjen når alt annet avfall er sortert i andre beholdere, levert til butikken der det ble kjøpt eller til våre gjenvinningsstasjoner.

Det sendes til SVAS fjernvarmeanlegg på Heimdal i Trondheim. Der brennes det og det blir produsert varmtvann til oppvarming av boliger og næringsbygg i Trondheim.  Avfall som er restavfall er på vei til endestasjonen når det gjelder ressursutnyttelse - det kan ikke brukes på nytt når det er brent. Derfor ønsker vi at alt avfall som kan sorteres til andre avfallstyper tas ut av restavfallet for å holde ressursene i kretsløp så lenge som mulig.