Dette er for eksempel: Medisinrester og avfall som kan inneholde sykdomsfremkallende mikroorganismer. Stikkende, skjærende og flytende smittefarlig avfall, og avfall som er tilsølt med kroppsvæske uten kjent smitte i forbindelse med sårskift.

Etter at MNA har tatt imot dette avfallet, sendes det til destruksjon/forbrenning.