Matavfallet som leveres i de grønne matavfallsposene sender vi til https://ecopro.no/ der det blir omdannet til gjødselvare og biogass. Gjødselvaren brukes som jordforbedringsmiddel, og biogassen brukes som drivstoff blant annet til bussene i Trondheim.

Hvorfor er det viktig å sortere ut matavfallet fra annet avfall?

Når du gjør dette riktig, bidrar du til å holde viktige stoffer i kretsløpet, blant annet fosfor - som er en knapp ressurs og en meget viktig byggestein for alt liv på jorda.  I tillegg bidrar du til redusert bruk av kunstgjødsel og du bidrar til reduserte klimagasutslipp ved at bussene bruker biogassen til drivstoff i stedet for diesel.

Hvis du har lyst, kan du se en film om hva som skjer med matavfallet: https://ecopro.no/teknologi/film/ 

Her kan du også se en film om matavfallets reise fra kjøkkenbenk til biogass og gjødeselvare: