Vi kverner opp hageavfallet og tilsetter det til det som kalles "slam" fra husholdningene. Slam er det som pumpes ut av septiktanker og renseanlegg. Sammen med hageavfall blir slam en riktig bra kompost.