Dette er en ganske unøyaktig betegnelse for mange forskjellige typer avfall, der alle har forskjellig sluttbehandling. Felles for dem er at de er farlige - enten direkte i form av etsing, brann, giftig å puste inn, eller indirekte i form av at de påvirker miljøet på en skadelig måte. De har røde avfallssymboler - og de er merket med et oransje faremerke på produktet.

Det meste av avfallet som behandles i Norge går til NOAHs anlegg for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

Eksempler:

Farlig avfall kan benyttes som alternativt brensel ved svært høye temperaturer. Et eksempel på det er Renor, som samler inn, mottar, sorterer, og forbehandler farlig avfall til alternativt brensel. Avfallet benyttes til energi ved produksjon av sement ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark.

Lyststoffrør blir sendt til termisk destruksjon. Det betyr at de blir brent i en lukket prosess slik at de farlige stoffene ikke slipper ut. Her brukes filter som binder kvikksølvet. Det smeltede glasset som nå er fritt for farlige stoffer kan brukes på nytt. Det kan for eksempel inngå i produksjon av skumglass, et fyllmateriale i grunn som trenger særlig stabilt underlag, som fotballbaner. Det kan også knuses og brukes som en slags pukkstein.