Dette er alt elektrisk avfall, radio, tv, kjøleskap, hårfønere osv.

  • Avfallet sendes til virksomheter som fjerner miljøfarlige stoffer, blant annet tungmetaller.
  • Andre deler av disse produktene går i forskjellige grad til gjenvinning.

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de delene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstander, TV-er og kompressorer.  Virksomheter som håndterer elektrisk- og elektronisk avfall er blant annet: RENAS, ERP Norge og Norsirk.

Her kan du se en film om materialgjenvinning av mobiltelefoner: https://vimeo.com/22287423