Ombruk: Dekk brukes som bryggefendere, skytematter og leker på lekeplasser. En del av dekkene regummerieres eller eksporteres.

Materialgjenvinning: Gummien i dekket brukes som råstoff til å lage nye produkter, for eksempel asfalt.  Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også bli til underlag på idrettsbaner og lekeplasser og en del materialgjenvinnes til ny gummi.

Energiutnyttelse: Dekk forbrennes, og varmen utnyttes til oppvarming, strømproduksjon og lignende, eller de kan brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.