Dette er ofte bygningsplater for innendørs eller utendørs bruk, eller plater for garasje/fjøstak. Dette avfallet blir farlig når det oppstår brekkasje på platene.

Asbest graves ned på deponier som er godkjent for dette formålet. Grunnen til dette er at det ikke er noen god ordning for materialgjenvinninga av dette avfallet idag, og så lenge asbesten er pakket forsvarlig og unngår å brekke opp, er dette den beste måten å behandle avfallet på idag.