Mindre mengder frityrolje kan leveres sammen med matavfallet. Har du litt større mengder, er det best å levere frityrolje/matolje til en av våre gjenvinningsstasjoner. Da blir det brukt til produksjon av biodiesel. Tøm oljen over i egnet emballasje og sørg for at den er tett før du leverer den.