Ja, som utleier skal du betale abonnementsavgift pr boenhet, men kan dele beholdere for å slippe å ha så mange stående.

Du betaler gebyr ut fra størrelsen på restavfallsbeholderne.


Eksempel: 2 boenheter (på samme eier) kan dele på 140 ltr matavfall, 360 ltr papir/kartong og 360 ltr restavfallsbeholder og da betale 140 ltr +  240 ltr gebyr