Det kan være fordi det er noe i sekken som ikke er plastemballasje. F.eks isopor i små mengder kan leveres som restavfall. Har du større mengder, kan det leveres til gjenvinningsstasjon. 

Plastemballasjen må leveres i egne sekker merket med plastemballasje for at det skal tas med.  Sekkene er perforert med små hull slik at de ikke sprekker når det komprimeres i renovasjonsbilen. Husk å knyte igjen med dobbel knute. 

Sekkene er finansiert gjennom gebyret som våre abonnenter betaler.  Vi må derfor be om at kun sekker som dere har fått utdelt benyttes i vårt område. Se en annen artikkel her på nettstedet om dette temaet. Trykk her