Har du en Huawei kan problemet være at denne modellen ikke laster ned programoppdateringer og da faller push-varsel bort. 

Det er også viktig at telefonens innstillinger tillater at Appen gir push-varsel.

Det kan også være at strømspareinnstillinger gjør at push-varsler slutter å fungere.

Dersom du bor i en kommune som ble berørt av kommunesammenslåing 1.1.2020, må du slette adressen og legge den inn på nytt i appen. Hvordan du gjør det, kan du lese mer om her