Hytterenovasjon

Hyttecontainere Spillum båthavn 3

Alle våre 13 medlemskommuner har nå vedtatt hytterenovasjon og har dermed fått utplassert hyttecontainere/beholdere.

Det er satt ut ca 90 lukkede containere med begrenset innkastmulighet på sentrale knutepunkt ved vegnettet, i eller i forbindelse med adkomst til kommunen. Disse er beregnet for brennbart restavfall fra hytter og fritidsboliger. Ved siden av de fleste containere er det satt hjulbeholdere beregnet for utsortert matavfall. Ved en del punkter er det også satt ut egne containere for glass- og metallemballasje. For oversikt over de nærmeste punktene fra hvor du er, trykker du her . Hvis du ikke har aktivert stedstjenester på din telefon/nettbrett, må du skrive inn kommune for å få frem oversikten.

Med brennbart restavfall menes ordinært brennbart restavfall som oppstår i en husholdning (plastemballasje, papir, papp, kartong, tekstiler m.v.).

Matavfall skal legges i grønn matavfallspose/papirpose og leveres i merkede beholdere for matavfall – ved siden av hyttecontainer. Matavfallsposer er gratis og kan hentes ved dagligvarebutikkene.

Annet avfall leveres i henhold til eksisterende ordninger som gjelder alle abonnenter (glass-/og metallcontainere, gjenvinningsstasjoner, innsamlinger og lignende). Se tømmekalender.

Søk på hyttecontainer under fanen hva hentes hvor får å se plasseringene. Eller se her (Under menyen til venstre i kartet må du hake av for f.eks hyttecontainere under “For publikum”.

Her finner du hyttecontainere:

Høylandet

 • Kongsmoen v/butikk
 • Parkeringsplass ved innkjørsel til Stor-Grønningen på Rv 776 (her er det ikke beholder for matavfall)
 • Parkeringsplass v/Revyrikets Gjestegård – Pga Revyfestival vil containere i perioden 20/6-ca. 20/7-19 stå ved inngjerdingen til Gjenvinningsstasjonen v/Namas
 • Rosåsen alpinanlegg
 • Vassbotna sentrum, bak kafeen

Grong

 • Bjørgan (matavfall/restavfall/glass og metall)
 • Vegkryss Rossetnesset (660 l hjulbeholder)

Osen

 • Seter
 • Vingsand
 • Strand
 • Storvoll
 • Osen sentrum
 • Vassdølin
 • Sandviksberget (660 ltr hjulbeholder) v/hurtigbåt
 • Brattgjerd
 • Sætervika

Roan

 • Krysset ved Vik
 • Straum ved Olvika
 • Hofstad ved avkjørsel
 • Nesvalen
 • Hongsand
 • Kiran
 • Roan kai
 • Lonin

Flatanger

 • Lauvsnes v/butikk
 • Vik v/butikk
 • Kvaløyseter
 • Hylla
 • Utvorda v/kai
 • Bøle kryss
 • Jøssund v/butikk
 • Småværet
 • Sitter
 • Fjell
 • Gladsøya (hjulbeholdere)

Leka

 • Ferjeleie Gutvik
 • Ferjeleie Skei
 • v/Coop-butikk
 • Matavfallsbeholdere står plassert ved glass- og metallcontainere på miljøtorget og ved returpunkt Gutvik.

Fosnes

 • Seierstad v/ ferjekai (i tillegg er matbeholder og glass/metallcontainer der)
 • I krysset i Myrvika
 • Hyttefelt Smines
 • På fjellet mot Lund

Nærøy

 • Foldereid v/Shell-stasjon
 • Vegkryss Horven
 • Strandvalen v/Coop-butikk
 • Bogen v/butikk
 • Ottersøy v/butikken
 • Hofles v/kai
 • Salsbruket v/butikk
 • Smines hyttefelt
 • Gjerdinga fergeleie
 • Abelvær småbåthavn
 • Vestre Bogan hyttegrend (660 ltr beholder)
 • I tillegg er det satt ut 140 ltr hjulbeholder for matavfall ved samtlige punkt og glass/metallcontainer de fleste steder.

Bindal

 • Terråk kai småbåthavna (restavfall og matavfall)
 • Bindalseidet v/butikk (restavfall, matavfall, glass/metall, tekstil)
 • Helstad v/butikk (glass/metall, matavfall og restavfall)
 • Kjelleidet (restavfall og matavfall)
 • Røytvoll v/ferjeleie
 • Aspvika hyttefelt

Namsos

 • Spillum småbåthavn
 • Spillumshøgda
 • Bangdalen
 • Bangsund småbåthavn
 • Bråten
 • Broum
 • Gullholmstranda
 • Vestre Havn 
 • Vemundvik sentrum
 • Tømmervikfjellet
 • Lænd-korsen

Namdalseid

 • Statland (vegkryss v/gml. bensinstasjon)
 • Gryta
 • Korsen
 • Osenkrysset
 • v/Altevatnet

Overhalla

 • Homstad
 • Solem (park.plass)
 • Fv 17 Reinbjørvegen/Meosen
 • Røttesmo
 • Øysletta

Vikna

 • Austafjord v/butikk
 • Steinkleiva – Horseng
 • Kryss Lødding
 • Rørvik havn
 • Vikna gjenvinningsstasjon (Omkjøringsvegen 15)