Siden dette er et nytt tiltak for å sikre at de som har rett til å levere avfall til våre gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnad, får opprettholdt denne rettigheten, og det innebærer mye nytt for den enkelte, vil våre ansatte på gjenvinningsstasjonene være behjelpelig med å vise deg hvordan du gjør dette. Vi har også en lang overgangsperiode for å sikre at du ikke blir avvist selv om du ikke har qr-koden tilgjengelig når du kommer til oss.  Her er noen spørsmål og svar som kanskje kan gi litt informasjon om det du lurer på i tilknytning til kundeidentifikasjonen.

Vanlige spørsmål

Hva er kundeidentifikasjon?

Kundeidentifikasjonen skal som navnet indikerer, identifisere innbyggere som har rett til fri levering av
husholdningsavfall på MNA sine gjenvinningsstasjoner siden det er inkludert i renovasjonsgebyret.

QR-koden er knyttet til en bestemt boenhet og kan kun benyttes til å levere avfall fra den eiendommen eller boenheten det er knyttet til.

Retten til fri avfallslevering gjelder ikke avfall som har oppstått i næringsvirksomhet.

Hvorfor kundeidentifikasjon?

Alle som betaler renovasjonsgebyr til MNA har rett til fri levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. På grunn av at MNA driver etter selvkost-prisnippet (vi skal ikke gå verken med over- eller underskudd), og du som abonnent hos oss betaler renovasjonsgebyr, er det viktig at vi forsikrer oss om at alle som er med å betale har fri adgang. 

De som er abonnenter hos andre renovasjonsselskaper har slike rettigheter hos sitt selskap. De som er næringsdrivende betaler ikke abonnement, men betaler for hver gang de besøker gjenvinningsstasjonen. Når vi innfører kundeidentifikasjon, hjelper dette oss til å sikre deg din rettighet, og til å få dekket kostnadene vi har med avfallet når de som IKKE er abonnenter besøker oss.

Hvordan kan jeg identifisere meg?

Det vil etterhvert bli 3 måter å identifisere seg på:

  1. Først tar vi i bruk den digitale løsningen der du logger inn på MinSide og viser frem QR-koden du får der. Du kan også logge deg inn på "MinSide" direkte fra vår hjemmeside både på datamaskin og fra telefon. Du bruker BankId som du gjør på andre sider som krever innlogging og verifisering.

  2. Det vil også bli mulig å bestille et kundekort som ser ut som et vanlig bankkort. Dette kortet vil inneholde den informasjon som er nødvendig for at du kan vise hvem du er. Kortet utstedes av oss. Et fysisk kort er en sekundær løsning som kan brukes dersom brukeren ikke kan, eller ikke vil bruke den digitale avfallsnøkkelen på mobilen. Kortet kan bestilles på hjemmesida til MNA, på e-post firmapost@mna.no eller på telefon 74 28 17 60. MNA fakturerer kr. 250,- for utstedelse av slike kort.

  3. Senere vil skiltgjengjenning innføres.

Du kan finne en steg for steg bruksanvisning til hvordan du finner riktig nettsted, registrerer deg med BankID på "MinSide"  og gjør den klar for kundeidentifisering på gjenvinningsstasjonene. Da trykker du bare på denne teksten, som er en lenke til steg for steg installering av appen. (PNG, 932KB) Hvis du heller ønsker å gjøre innloggingen via vår nettside, følger du bare de samme stegene som i denne bruksanvisningen etter at du har trykket på "MinSide" under kundesenteret, siden du da kommer direkte til innloggingsbildet i "MinSide" der du bruker bankid eller bankid på telefon som innloggingsmetode.

Kan jeg låne ut min kundeidentifikasjon til andre (utenfor min husstand)?

Det er mulig å dele tilgang med privatpersoner, f.eks. foreldre, barn eller barnebarn som ikke er en del av husstanden, men som skal hjelpe til med å levere avfall. Du er selv ansvarlig for eventuelt misbruk av din avfallsnøkkel.

Det er ikke lov å gi tilgang/dele adgangsbeviset med næringsdrivende.

Les eller last ned regler for kundeidentifikasjon som en del av renovasjonsforskriften ved å klikke på denne teksten. (PDF, 111KB)

Hva skjer med avfallsnøkkelen ved kjøp/salg av eiendom?

Avfallsnøkkelen er ikke personlig, men tilhører eiendommen. Dersom du har et eller fler kundekort må disse overleveres til ny eier ved salg av en eiendom. Hvis adgangskort mangler, må MNA kontaktes for sperring av kort. Dersom selger benytter Qr-kode gjennom "MinSide," vil tilgangen til aktuell eiendom falle bort ved overdragelse i matrikkelen.