Siden dette er et nytt tiltak for å sikre at de som har rett til å levere avfall til våre gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnad, får opprettholdt denne rettigheten, og det innebærer mye nytt for den enkelte, vil våre ansatte på gjenvinningsstasjonene være behjelpelig med å vise deg hvordan du gjør dette. Vi har også en lang overgangsperiode for å sikre at du ikke blir avvist selv om du ikke har qr-koden tilgjengelig når du kommer til oss.  Her er noen spørsmål og svar som kanskje kan gi litt informasjon om det du lurer på i tilknytning til kundeidentifikasjonen.

Vanlige spørsmål

Hva er kundeidentifikasjon?

Kundeidentifikasjonen skal som navnet indikerer, identifisere innbyggere som har rett til fri levering av
husholdningsavfall på MNA sine gjenvinningsstasjoner siden det er inkludert i renovasjonsgebyret.

QR-koden er knyttet til en bestemt boenhet og kan kun benyttes til å levere avfall fra den eiendommen eller boenheten det er knyttet til.

Retten til fri avfallslevering gjelder ikke avfall som har oppstått i næringsvirksomhet.

Hvorfor kundeidentifikasjon?

Alle som betaler renovasjonsgebyr til MNA har rett til fri levering av avfall på våre gjenvinningsstasjoner. På grunn av at MNA driver etter selvkost-prisnippet (vi skal ikke gå verken med over- eller underskudd), og du som abonnent hos oss betaler renovasjonsgebyr, er det viktig at vi forsikrer oss om at alle som er med å betale har fri adgang. 

De som er abonnenter hos andre renovasjonsselskaper har slike rettigheter hos sitt selskap. De som er næringsdrivende betaler ikke abonnement, men betaler for hver gang de leverer avfall til gjenvinningsstasjonen. Når vi innfører kundeidentifikasjon, hjelper dette oss til å sikre deg din rettighet, og til å få dekket kostnadene vi har med avfallet når de som IKKE er abonnenter besøker oss.

Vi anbefaler at bedrifter som ikke har et kundeforhold hos oss fra før, kontakter oss for å opprette et kundenummer i forkant av levering av avfall. Kundeforholdet vil knyttes opp mot organisasjonsnummeret.  Dette gjelder også mindre bedrifter som enkeltpersonsforetak og gårdsbruk.

Hvordan kan jeg identifisere meg?

Det er to måter å identifisere seg på:

1. For privatabonnenter anbefaler vi å benytte gratisappen "MinRenovasjon". Hvis du ikke har den fra før, finner du en enkel oppskrift på hvordan du laster den ned ved å følge denne lenken.  

Hvis du allerede har lastet ned appen,  kan du følge denne lenken for å laste ned en bruksanvisning til hvordan du logger inn via appen, og hvordan du lagrer en snarvei til "MinSide".

Etter innlogging på "MinSide" med BankId får du frem en QR-kode. 

Du kan også logge deg inn på "MinSide" direkte fra vår hjemmeside både på datamaskin og fra telefon. ved å følge denne lenken.  Også ved denne løsningen bruker du BankId som du gjør på andre sider som krever innlogging og verifisering. 

For bedriftskunder og andre som trenger å dele tilgang til avfallsnøkkelen, anbefaler vi den siste måten - å logge inn via vår hjemmeside, på grunn av at bedriftsledere, utleiere og andre som har mange eiendommer, må hente sin rolle fra Altinn for å kunne dele tilgang til avfallsnøkkel.

2. Det er mulig å bestille et kundekort som ser ut som et vanlig bankkort. Dette kortet vil inneholde den informasjon som er nødvendig for at du kan vise hvem du er. Kortet utstedes av oss. Et fysisk kort er en sekundær løsning som kan brukes dersom brukeren ikke kan, eller ikke vil bruke den digitale avfallsnøkkelen på mobilen. Kortet kan bestilles på e-post firmapost@mna.no eller på telefon 74 28 17 60. MNA fakturerer kr. 250,- pr kort.

For English customers:

For a breif summary on how to get the QR-code to identify yourself on our recycling-stations, follow this link and you will get a simple user manual.

Kan jeg låne ut min kundeidentifikasjon til andre (utenfor min husstand)?

Det er mulig å dele tilgang med privatpersoner, f.eks. foreldre, barn eller barnebarn som ikke er en del av husstanden, men som skal hjelpe til med å levere avfall. Du er selv ansvarlig for eventuelt misbruk av din avfallsnøkkel.

Det er ikke lov å gi tilgang/dele adgangsbeviset med næringsdrivende.

Last ned regler for kundeidentifikasjon som en del av renovasjonsforskriften ved å klikke på denne teksten. (DOCX, 29KB)

Hva skjer med avfallsnøkkelen ved kjøp/salg av eiendom?

Avfallsnøkkelen er ikke personlig, men tilhører eiendommen. Dersom du har et eller fler kundekort må disse overleveres til ny eier ved salg av en eiendom. Hvis adgangskort mangler, må MNA kontaktes for sperring av kort. Dersom selger benytter Qr-kode gjennom "MinSide," vil tilgangen til aktuell eiendom falle bort ved overdragelse i matrikkelen.