Det er fort gjort å tro at alt glass- og metallavfall skal i en container som er merket glass- og metallemballasje, og det er ikke åpenbart at det er forskjell på et syltetøyglass og en skål av krystall, men det er det.

Glass har ulike egenskaper og ulike smeltepunkt. Dersom det kommer krystallglass eller ildfast glass inn i produksjonen av glass som skal materialgjenvinnes, kan dette ødelegge produksjonen, eller det kan føre til at de nye flaskene/syltetøyglassene sprekker når de fylles med nytt innhold.

Både krystallglass, porselen, keramikk og annet ildfast glass skal i restavfallet. 

Det som skal i containeren for glass- og metallemballasje er rett og slett glass- og metallemballasje som har inneholdt mat og drikke. Les mer her

Det betyr at kasseroller, stekepanner, takrenner, spraybokser, trampoliner, trillebårer, ødelagte drikkeglass osv ikke skal dit. De første eksemplene bringes til gjenvinningsstasjonen der du kan levere det uten ekstra kostnad, og drikkeglasset kan legges i restavfallet.