Med bedriftsavfall menes avfall fra næringsdrivende som offentlige og private virksomheter og institusjoner.
Alt avfall fra næringsvirksomhet regnes som bedriftsavfall.
Når næringsdrivende utfører arbeid for private husholdninger, som f.eks. husbygging, oppussing
og gartnerarbeid, regnes avfallet som bedriftsavfall.
Avfall fra konserter, festivaler, idrettsarrangementer o.l. regnes som bedriftsavfall.
Kjører du avfall for andre mot betaling, anses det som bedriftsavfall.
Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og utfører arbeid på disse, regnes du som næringsdrivende
og skal da betale for å levere avfallet.