• ha en ambisiøs miljøpraksis
  • til en hver tid minimere miljøbelastningen i driften av sin virksomhet. I dette ligger at vi skal tilstrebe å være klimanøytral på avfallshåndtering av husholdningsavfall, og minimum holde nasjonale krav til gjenvinning og utsortering
  • til en hver tid overholde våre samsvarsforpliktelser i forhold til miljø
  • til en hver tid arbeide med forbedring av sitt ledelsessystem for miljø og forbedre våre miljøprestasjoner