• ha en effektiv og moderne drift som sikrer en lik prisutvikling som samfunnet for øvrig
  • søke vekst for å oppnå ytterligere stordriftsfordeler
  • være utviklingsorientert og nyskapende i hele verdikjeden
  • kontinuerlig jobbe med forbedring av sitt ledelsessystem for kvalitet