• vi til en hver tid følger alle lover og regler relatert til arbeidsmiljø
  • vi i samarbeid med alle ansatte eliminerer farer og arbeidsmiljørisiko
  • vi kontinuerlig jobber med å forbedre ledelsessystemet for arbeidsmiljø
  • vi konfererer og samarbeider med ansatte om arbeidsmiljø
  • alle skal føle at de har en trygg arbeidsplass, og har plikt til å si fra og være aktive for å oppnå dette