Det er ikke anledning til å levere avfall fra kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn inkl. last og evt. tilhenger.

Det kan ikke benyttes traktor, firmabil eller lastebil for å levere husholdningsavfall. Slikt avfall klassifiseres som  næringsavfall.