MNA tar kun imot farlig avfall fra næringsdrivende på Stormyra avfallsanlegg. Alt farlig avfall må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før dere ankommer Stormyra. MNA kan være behjelpelig med dette mot et gebyr.

Næringsdrivende som skal levere rivningsavfall som «kan» være farlig avfall, skal kunne dokumentere at det er fritt for farlige stoffer, f.eks. PCB, ftalater (mye brukt i gulvbelegg), rørisolasjon, klorparafiner og impregnert trevirke. Hvis ikke slik dokumentasjon kan framvises, vil avfallet bli behandlet som farlig avfall.