Av sikkerhetsårsaker tar vi ikke imot eks. ammunisjon, sprengstoff, smittefarlig avfall og radioaktivt avfall. Dette gjelder både for næringskunder og privatabonnenter.