Selskapets visjon er Tenk miljø – skap verdier, og dette oppnås gjennom målrettet samarbeid med kunder og andre aktører innenfor fagfeltene. Selskapet er miljø- og kvalitetssertifisert etter NS/EN 14001:2015 og 9001:2015, og har – med sine datterselskaper – 44 årsverk og en årlig omsetning på om lag 120 millioner kroner. MNA er i tillegg sertifisert etter arbeidsmiljøstandarden NS/EN 45001:2015.

MNA ønsker å være blant de ledende bedriftene innenfor avfallsbransjen.

MNA tar gjennom sitt datterselskap Retura NT AS også hånd om avfall og avfallstyper som faller  utenom kommunenes plikter i henhold til lov og forskrift. Selskapet er delegert det kommunale  ansvaret for innsamling og behandling av forbruksavfall i deltakerkommunene.

Innsamling og transport fra husstander er i sin helhet satt ut til det nyetablerte selskapet ReTrans. Selskapet er eid av tre avfallsselskap i Trøndelag med 1/3 hver. Eierselskapene er MNA, Innherred renovasjon og Hamos forvatlning som har hovedkontor i Orkanger.