En liten film for de som tviler på om glass- og metallemballasje blir materialgjenvunnet til nye produkter. Legg glass- og metallemballasjen i containere merket med denne avfallstypen, og ditt syltetøyglass kan bli bygningsmasse for en skole.