Arbeidet vil starte opp mandag morgen kl 07 vest for Vibstad, og fortsette vestover mot Namsos utover uka. De vil slippe gjennom trafikk hver time. Dersom du planlegger en tur til vår gjenvinningsstasjon på Stormyra i denne perioden, er det greit å være forberedt på at det kan ta litt ekstra tid. Vi minner om at du også kan besøke en av våre andre gjenvinningsstasjoner. 

Fredag 31.mai flytter asfalteringsarbeidet litt lenger vest. Arbeidet fortsetter også mandag 3.juni. 

Foto: kartutsnitt som viser vegarbeid på sørsivegen (Fv 4070) i uke 22 2024

Foto: kartsnitt som viser veiarbeid i uke 22 og 23 på Fv 7040 i Overhalla