Se https://mna.no/privat/apningstider/ for en oversikt over åpningstidene på alle våre gjenvinningsstasjoner.

De restriksjonene som gjelder er:

  • Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene
  • Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære
  • Gi-og ta bodene vil være stengt frem til 15.juni

Når vi har begrensninger på gjenvinningsstasjonene, er det viktig å:

  • planlegge hva du gjør med avfallet før du starter å rydde/pusse opp
  • sortere avfallet godt (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen)
  • vite at det kan være kø for å slippe inn - behold humøret
  • vurdere containerleie eller avfallssekk
  • følge smittevernreglene

Abonnenter i karantene skal IKKE til gjenvinningsstasjonen.

Ha tålmodighet og humør, et besøk hos oss vil ta lengre tid på grunn av disse restriksjonene. Brudd på restriksjonene kan medføre at vi igjen må stenge.