Alle kan delta i drikkekartonglotteriet, og måten man deltar på er veldig enkel. Skyll, brett og stapp drikkekartonger slik at du lager en kubbe med 6 drikkekartonger i den sjuende. På den ytterste skriver du navn og telefonnummer til den du vil skal vinne. Legg kubben øverst i beholderen for papir/kartong - sånn at renovatøren ser den når han åpner lokket på beholderen før han tømmer den. 

Når renovatøren ser en drikkekartong med navn og telefonnummer på, vet han at dette er et lodd i drikkekartonglotteriet. Da tar han en av drikkekartongkubbene og legger i skapet på siden av renovasjonsbilen sånn at den ikke blandes med alt det andre papiret (og plastsekkene som vi henter samtidig i samme kammer i bilen). Renovatøren tar med bare en kubbe fra hver beholder. Grunnen til dette er at flest mulig skal få anledning til å delta i lotteriet. Drikkekartongene som ikke blir med i lotteriet materialgjenvinnes likevel som drikkekartong siden papiret sorteres maskinelt i etterkant. Dermed tas de verdifulle trefibrene i drikkekartongen vare på, selv om ikke alle drikkekartongene blir til lodd i lotteriet.

Når renovasjonsbilen kommer til anlegget for å tømme, tar renovatøren ut alle kubbene som er samlet i løpet av dagen og legger de i en beholder for seg selv i påvente av trekning. På trekningsdagen tømmes alle drikkekartongene ut, og det trekkes 2 kubber. Disse to går videre til den nasjonale trekningen. Den nasjonale trekningen består av 188 kubber fra hele landet, og det trekkes 1 premie på 100.000 kroner og 30 premier på 10.000 kroner hvert kvartal. Blir din kartong trukket ut på avfallsanlegget, er dermes sjansen ganske stor for å vinne en av de  31 premiene.

Du kan også levere enkeltkartonger med navn og telefonnummer på, men da kan du maksimalt vinne 10.000 kroner.