Med de siste dagers snøfall blir renovatørene også veldig glad for all hjelp de kan få. Veger skal måkes og strøs, og beholdere skal stå lett tilgjegelig til for at de skal bli tømt. Trill gjerne beholderne nærmere vegen på tømmedag, det letter arbeidet veldig mye.