Plastavfallet samles inn samtidig med papir/papp/kartong, og blir liggende i samme rom i renovasjonsbilen. Når lasset tømmes hos oss tar vi ut de sekkene som er synlig. Resten sendes sammen med papiret til et ettersorteringsanlegg i Trondheim. Derfra går papir/papp/kartong og plast forskjellige veier frem til nye produkter. Resten av plastsekkene tas ut før papiret sorteres i ulike papirtyper. Derfor er det viktig at plastsekken er ordentlig knyttet igjen, slik at den ikke åpner seg underveis i behandlingen den utsettes for. Dette gjelder også om du er tilknyttet en fellesløsning/bunntømt container der du legger mindre poser i beholderen for papir/plast.

Plastsekken er perforert med små hull, slik at den ikke skal åpne seg inne i renovasjonsbilen når avfallet blir klemt sammen. Når sekken ikke lenger utsettes for slik komprimering, vil den stort sett gjeninnta sitt opprinnelige volum og form. Da blir den lettere å skille ut fra papiret. Sekker som ikke er knyttet skikkelig igjen, vil kunne åpne seg, og plasten kan falle ut av sekken underveis i prosessen.  Da blir det mye vanskeligere å skille plast fra papir.

Derfor vil vi si tusen takk til alle som knytter igjen plastavfallssekken med dobbel knute når sekken settes ut, og minne om at ditt plastavfall er ressurser på vei til nye produkter. Dessuten havner det ikke i havet når det legges i en sekk og sendes til oss.