Sorter det daglige avfallet i papir/kartong/papp, plastemballasje, matavfall. Det du har igjen da - er restavfall. Papir/kartong/papp legges løst i riktig beholder. Plastemballasjen legges i lysegrønn pose/sekk. Den knyttes igjen med dobbel knute når den er full, og henges/settes ved papirbeholderen på tømmedag. Matavfall legges i grønn pose for matavfall, og knyttes igjen med dobbel knute.

Sett beholderne ved veien der renovasjonsbilen kjører, og snu de med håndtakene ut mot deg der du står. 

Konsekvenser:

Gjør du alt dette, reduserer du mengden restavfall og øker samtidig graden av materialgjenvinning. Du bidrar til å lette våre renovatørers arbeidsdag og til å holde de friske ved å redusere risiko for smittespredning. Du gjør det enklere for deg selv å hekte fast plastsekken på en måte som hindrer den i å blåse vekk - altså bare ting som har positive konsekvenser.

Takk for at du kildesorterer! :)