Noen har dessverre ødelagt for mange andre. Nå sist oppdaget vi både ee-avfall og farlig avfall i containeren som er ment for brennbart restavfall. Blant annet fant vi både spraybokser og en glødelampe med kvikksølv, dette er noe som kan føre til kortslutning og brann i renovasjonsbilen eller på anlegget ved behandling før videresending. Dette er ikke akseptabelt, sånt avfall skal kildesorteres og leveres til gjenvinningsstasjon for godkjent behandling og gjenvinning.

Farlig avfall funnet i container

Den store luka på containeren er gjentatte ganger brutt opp for å kaste større ting og sekker inn, denne luka er ment for tømming av containeren. De som skal kvitte seg med brennbart restavfall i bæreposer fra sitt opphold på hytta/fritidsboligen skal benytte de runde innkastlukene på siden av containeren.

Returpunktet med beholder til matavfall, hyttecontainer og container for glass- og metallemballasje vil bli flyttet til Kreklingan (mellom Foldereid og Kolvereid) før helga. Dersom det oppstår forsøpling der også ser vi oss nødt til å fjerne punktet for godt. Her er ny plassering, ved avkjørsel merket "Bauta":

Ny plassering av returpunkt

Så til dere som faktisk brukte punktet som det var ment til:
Vi beklager på det sterkeste at det blir flyttet!