Etter at 2020 ble et annerledesår for alle, ser 2021 ut til å bli mer likt de foregående årene - i alle fall angående strandrydding. Vi i MNA er fortsatt med i Hold Midt Norge Rent-samarbeidet, og vi setter i gang vår hjelp til dere frivillige strandryddere nå.

Hvordan kan du som frivillig strandrydder bli med?

  1. Registrer din aksjon her og knytt aksjonen til Midtre Namdal Avfallsselskap.
  2. Hent gratis sekker hos MNA eller på våre gjenvinningsstasjoner. De lysegule sekkene til strandrydding vil bli kjørt ut til gjenvinningsstasjonene i løpet av de nærmeste ukene.
  3. Avtal henting av avfallet med oss i MNA. Vi vil prioritere å kjøre ut containere for henting av strandryddeavfall. Ring oss på 74 28 17 60 eller send en epost til firmapost@mna.no. NB! Husk å oppgi telefonnummer vi kan nå dere på. Ring eller skriv til oss i god tid før du skal rydde.  Dette punktet er svært viktig for at vi skal bli klar over at det er strandavfall som snart trenger henting.
  4. Rydd stranda!
  5. Følg opp at avfallet hentes/leveres som avtalt og registrer mengdene i ryddeportalen som er den samme siden du registrerte aksjonen på.

Vil du delta på en allerede planlagt ryddeaksjon kan du se om det er noen slike i nærheten av deg på den samme siden du registrerer aksjoner på.  

Du kan rydde langs strender, elvebredder og innsjøer. Mye av avfallet i elvene våre havner til slutt i havet og er en stor del av problemet.

Når skal vi rydde?
Strandryddeaksjonen arrangeres fra nå og frem til 20.6. Ønsker du å rydde etter den datoen er det også selvfølgelig greit, men da må vi ha en tydelig avtale med dere om det på grunn av tilgjengelighet på biler og utstyr som skal kjøre avfallet inn til anleggene. 

Du kan også se på nettsiden HoldMidtNorge Rent for å få litt mer informasjon, blant annet om smittevern og andre opplysninger i tilknytning til strandryddingen.

Rydding og korona?

Det er trygt å arrangere ryddeaksjoner så lenge gjeldende smittevernregler respekteres, men vi anbefaler at alle sjekker status med egen kommune før ryddeaksjoner med flere enn fem personer gjennomføres.

Les Hold Norge rent sin guide til trygg rydding her. 

Små og store hender rydde våre strender