• at sekken ikke er knyttet igjen med dobbel knute,
  • at det er brukt en sekk som ikke kan knyttes igjen,
  • at det er blandet avfall i plastsekken, eller at
  • det er benyttet en sekk som ikke er beregnet til plastavfall.

Det er slik at vi henter plastavfallssekken samtidig med at at beholderen med papir/kartong/papp tømmes i den ene halvdelen av bilens lasterom. Plastsekken legges i det samme rommet – og da er det veldig viktig at den er knyttet igjen med dobbel knute for å unngå at løs plast blandes sammen med papiret fra beholderen når det kommer inn i bilen. Matavfallet legges i den andre halvdelen av bilens lastekammer.

De plastavfallssekkene vi ser når lasset tømmes på Stormyra, plukker vi ut. Resten av plastavfallssekkene og papiret sendes til et ettersorteringsanlegg i Trondheim, sånn at plastsekkene kan tas ut og sendes til videre behandling. Papiret som da skal være uten plastavfall, sendes til papirfabrikken på Skogn. Dersom det er løst plastavfall blandet inn i dette papiret, klarer ikke maskinen å skille det ut fra papiret, og plasten havner på Skogn. Der kan den ikke benyttes til noe.