Siste åpningsdag er torsdag 3.juni. Neste åpningsdag blir da torsdag 24.juni forutsatt at arbeidet med ny vei og asfaltering går etter planen.  Dersom det oppstår forsinkelser, kan første åpningsdag bli noe senere. Vi vil informere på vår hjemmeside og på Facebook der som det skulle oppstå forsinkelser.

Husk at det er fullt mulig å levere på gjenvinningsstasjonen på Stormyra i mellomtiden. Åpningstider der er mandag kl 08.00-19.00, tirsdag-fredag kl 08.00-15.00.