Hjelp renovatørene ved å sette avfallet så nært veien som mulig, da går innkjøringen mye fortere og letter arbeidet for våre medarbeidere. De skal hente hos mange i løpet av en dag og det er tungt arbeid å trille på beholderne i snøen.