Vi samler to av returpunktene ved Salsnes kro. Returpunktet for glass- og metallemballasje flyttes fra skolen og til kroa. Hyttecontaineren på fjellet langs Salvassvegen flyttes også ned til kroa. Dermed kan flere typer avfall leveres på samme sted.