MNA og Overhalla kommune har evaluert bruk og plassering av returpunkt i kommunen.

Returpunkt på Solem og Røttesmo er nå flyttet til Svartvollen ved Cirkel K hvor det er full sortering med avfallstypene restavfall, plastemballasje, papir/kartong, matavfall og glass-/metallemballasje.

Vi minner om at fritidsbolig/hytteeiere rundt Øyengvatnan/Elgsjøen også har mulighet til å benytte returpunkt bak kafe i Vassbotna.

De som betaler gebyr for fritidsbolig-/hytterenovasjon har anledning til å bruke alle returpunkt hos MNA, uavhengig av kommune.