Feriedager kan brukes til mye. Rydding er en av mange aktiviteter som utføres, og det er jo fint. Det som ikke er fint, er å sette igjen resultatet av ryddingen ved et av våre returpunkt eller hyttecontainere. Bildene her er tatt etter påske. Ikke vet vi hva som får noen til å sette igjen en gaming-stol, store deler av en sofa, samt flere spann malingsrester. Kanskje gikk vedkommende lei av å game, og satte igjen gaming-stolen sin her? 

Det som er sikkert, er at ikke noe av ovennevnte avfall skal i en hyttecontainer - det er ikke avfall som oppstår til daglig ved bruk av hytta! 

Å plassere store mengder avfall utenfor en hyttecontainer samme dag som det er meldt storm er også ganske tankeløst mener vi. Disse sekkene som står her, kunne like gjerne blåst mange hundre meter vekk og spredt avfall rundt i terrenget. Det er heller ikke så underlig at matavfallsbeholderen er full, når den stort sett er fylt med restavfallsposer - som like gjerne kunne vært puttet inn i containeren, for disse posene er så små at de faktisk går inn i lukene i containeren. Det gjør ikke store svarte sekker, eller store sekker beregnet på plastemballasjeavfall.

Store deler av landet jobber sammen i det som er kalt en dugnad. Når du oppfører deg sånn som beskrevet i ord og bilder her, bidrar du IKKE til å gjøre verden til et bedre sted - du bidrar KUN til at DU har et ryddigere hus eller garasje, og til at noen andre må ta et ekstra tak for å rydde etter DEG!

Det er ikke dugnad, men egoisme!