Abonnentene i MNA får utdelt lysegrønne sekker for å legge emballasjeplast i. Det er anledning til å levere så mange sekker med emballasjeplast man ønsker hver gang. Når rullen er i ferd med å bli tom, kan du enkelt be om å få nye sekker (fest en lapp under lokket på papirbeholderen, så legger renovatøren igjen en ny rull med plastavfallssekker).

Andre renovasjonsselskap har kanskje andre farger på sekkene som er beregnet for plastavfall. Et av våre naboselskap har helt blanke sekker. Disse sekkene er det abonnentene der som har betalt for gjennom sitt renovasjonsgebyr, akkurat som det er abonnentene her i MNA som har betalt for sekkene som leveres ut fra oss. Det er ikke anledning til å ta med seg sekker fra andre renovasjonsselskaper og bruke de her, verken for privatabonnenter eller bedrifter.

Grunnene til dette er flere:

Våre renovatører skal hente lysegrønne sekker med plastemballasjeavfall - ikke andre farger. Disse sekkene legges i bilen i samme kammer som papiret/kartongen/pappen som ligger løst inne i bilen.

Når lasset med papir/kartong/papp og plastsekker tømmes på Stormyra, sorterer våre ansatte ut de lysegrønne sekkene de ser i lasset (disse sekkene legges sammen med plasten som skal gå til materialgjenvinning). På grunn av dette er det viktig at sekkene er knytt igjen med dobbel knute slik at ikke plasten kommer ut av sekken og ut blant papir/kartong/papp som også er i bilen.

De sekkene som ikke blir sortert ut på Stormyra, blir videresendt sammen med papir/kartong/papp til et ettersorteringsanlegg i Trondheim, der de forskjellige papirtypene (papir/kartong/papp/drikkekartong) blir skilt fra hverandre - og de lysegrønne sekkene havner i en haug for seg selv. Denne maskinen kjenner igjen den lysegrønne fargen, og slike sekker blir puffet ut av avfallsstrømmen. Dersom plasten har kommet ut av sekken, eller sekken har en annen farge, vil ikke maskinen kjenne igjen dette som plastavfall. Da havner det plast sammen med papiret, og kommer ikke inn i riktig avfallsstrøm for å bli materialgjenvunnet.

Hvis sekkene har andre farger eller er blanke, øker altså risikoen for at plastavfallet ikke kommer dit det skal, enten for at de ikke oppdages blant alt det andre avfallet, eller at maskinen ikke kjenner igjen sekken som plastavfall.

Takk for at du kildesorterer - og bruker sekkene til riktig formål.