MNA samarbeider med avfallsselskapene i Midt-Norge om flere ting. Felles sorteringsanlegg, etablering av avfallsklynge og organisering av strandrydding er eksempler på dette samarbeidet. Vi samarbeider også om en del innkjøp. De nye matavfallsposene er foreløpig siste samarbeid på innkjøp.

Noen av våre abonnenter har meldt tilbake at de ikke er så fornøyd med de nye posene. Noen mener posene er for tynne og revner for lett, andre mener de «siger» ned i avfallsbeholderen i kjøkkenskapet fordi endestykkene er vanskelig å få hektet fast på toppen.

Vi er nok alle enige om at det viktigste vi gjør med maten – er å spise den opp. Matavfall som skrotter, skrell og skall legges i matavfallsposen. Vi har tidligere sagt at tørkepapir og servietter både kan og bør kastes sammen med matavfallet da dette både hjelper til å holde matavfallet tørrere og bidrar positivt inn i prosessen med å lage biogass og gjødselvare på Ecopro. Dette blir enda viktigere dersom du opplever at posen revner eller går i oppløsning i kjøkkenskapet. I tillegg er det bra hvis matavfallet avkjøles før det legges i posen.

De to største forskjellene på de andre posene og disse, er at rå fiskerester (bein og finner) og kotelettbein med skarpe kanter bør pakkes inn i litt tørkepapir eller servietter før de kastes i posen, og at posene ikke har hanker. Grunnen til at fisk og bein bør pakkes inn er for å unngå at posene revner, og at de lettere går i oppløsning når de utsettes for større mengder fukt. Papiret beskytter mot at posen revner og det hjelper til å holde matavfallet tørrere. I tillegg hjelper det som sagt til i prosessen med å lage biogass og gjødselvare. Grunnen til at posen ikke har hanker slik de forrige hadde, er at alle avfallsselskapene opplevde et betydelig svinn av matavfallsposer – de ble brukt til veldig mye annet enn å ha matavfall i. Med poser som har løse «ører» i stedet for hanker håper vi at dette blir mindre.

Når posen skal tas ut og legges i beholderen ute, er det lurt å samle to og to «ører» og knytte en god stram knute mens posen er i beholderen/stativet inne i kjøkkenbenken. Da får du en knute som gjør at det ikke lekker matavfall ut av posen når den legges i beholderen. Det er også lurt å legge posen i beholderen i stedet for å kaste den nedi, da den lettere vil kunne revne hvis den kastes ned i beholderen.

De nye posene består av mye mindre plast enn de forrige, og dette gjør de blant annet litt tynnere. Fordelen er at vi bruker mye mindre plast.

MNA tar imot alle henvendelser om de nye posene, og bringer de videre slik at vi ved neste felles innkjøp kan ta hensyn til våre abonnenters synspunkter, og kanskje endre på spesifikasjonene når nye poser skal bestilles.