Vi vil legge ut litt korte filmer og litt tekst som omhandler de nye avfallssymbolene. De nye symbolene er nasjonale, og det innebærer at alle vil se disse merkene uansett hvor de beveger seg i Norge i årene fremover.

Vi håper at dette skal gjøre det litt lettere å finne ut hvordan de forskjellige avfallstypene skal sorteres.